Aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Trening Umiejętności Rodzicielskich - październik 2019

12 września 2019 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału

w Treningu Umiejętności Rodzicielskich, będącym cyklem

4 bezpłatnych spotkań w weekendy października 2019 (godz. 10 - 14).

 

Warunkiem wzięcia udziału w Treningu jest zameldowanie w Krakowie

oraz wcześniejsze odbycie konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym KSTU,

w Krakowie, ul. Wójtowska 3, p. 31

(na konsultację potrzebna jest rejestracja w godz. 8 - 15, tel. 792 430 240)

- szczegóły w ulotce

 

Trening Umiejętności Rodzicielskich - plakat

Punkt Konsultacyjny dla rodziców z dziećmi w wieku 10 - 18 lat

22 czerwca 2019 r.

Z przyjemnością informujemy o możliwości kierowania osób potrzebujących specjalistycznej wczesnej pomocy do nowootwartego, współfinansowanego przez miasto Kraków, bezpłatnego PUNKTU KONSULTACYJNEGO dla rodziców z nastolatkami w wieku szkolnym (w wieku 10 - 18 lat), którzy mogą mieć problemy z używaniem środków psychoaktywnych. 
 
Bezpłatne konsultacje (w ilości 1 – 10) są przeznaczone dla rodziców zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 
W Punkcie Konsultacyjnym dyżurują psychologowie i pedagogowie – certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, kształcący się w psychoterapii dzieci i młodzieży.
W konsultacjach mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi albo sami rodzice.
 
Dla osób konsultowanych w ramach Punktu Konsultacyjnego i zainteresowanych kontynuacją rozpoczętej pracy przewidziana jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa
w TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH w październiku i listopadzie 2019.
 
Punkt Konsultacyjny będzie działał w okresie 17.06.2019 - 30.11.2019,
w Krakowie, przy ul. Wójtowskiej 3, I piętro, p. 31,
w terminach: poniedziałek i wtorek – godz. 16 – 20, sobota 10-14
Konieczna jest rejestracja (pon.-piątek 8 - 15) pod numerem tel. 792 430 240
oraz zameldowanie w Krakowie.

 

Punkt Konsultacyjny jest prowadzony przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień w ramach projektu pt. „Bezpieczniej w Rodzinie …”.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.


Punkt Konsultacyjny - Plakat

W poszukiwaniu dobrej więzi -zajęcia edukacyjno-warsztatowe

21 czerwca 2019 r.

 

W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZI

edukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe  dla osób z syndromem DDA

 

Zapraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas realizacji:

Grupa A

 

I wyjazd 17-22.06.2019

II wyjazd  4-9.07.2019

III wyjazd 13-18.07.2019

 

Grupa B

 

I wyjazd 13-18.10 .2019

II wyjazd 17-22.11.2019

III wyjazd 5-10.12.2019

 

Grupa C

 

I wyjazd 21-26.10.2019

II wyjazd 12-17.11.2019

III wyjazd10-15.12.2019

 

 

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 717 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

- zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

- zdiagnozowany syndrom DDA,

- posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

 logoKr

 

TERAPIA DLA OSOB Z PROBLEMEM NAŁAGOWYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH

7 stycznia 2019 r.

konsultacje wstępne w styczniu-lutym 2019 r. oraz w lipcu-sierpniu 2019r.

 

Prowadzimy kwalifikacje do podstawowego programu terapii dla osób z nałogowymi zachowaniami seksualnymi.

 

Oferta jest skierowana do osób, które przestały kierować swoimi zachowaniami seksualnymi, doświadczają szeregu przykrych konsekwencji i przede wszystkim pragną
to zmienić i chcą skorzystać z pomocy.

 

Program terapii obejmuje:

 

- konsultacje diagnostyczne terapeuty uzależnień i lekarza psychiatry,

            w celu rozpoznania skali problemu, określeniu wstępnych zaleceń i kwalifikacji
do leczenia.

- grupę wstępną w piątki w godzinach 18.00-20.00 w lutym (jedna grupa)
i w marcu (druga grupa) oraz w sierpniu (trzecia grupa) i we wrześniu (czwarta grupa);

            obejmującą 4 dwugodzinne spotkania w stałej grupie pacjentów, nakierowane
na lepsze zrozumienie swojej sytuacji, wyrażenie uczuć związanych z aktualnym kryzysem, doświadczenie wsparcia w decyzji dotyczącej zmiany.

- grupę podstawową w piątki w godzinach 18.00-20.00 od kwietnia do czerwca oraz od października do grudnia 2019r.

obejmującą 10 dwugodzinnych spotkań w stałej grupie pacjentów, której celem jest utrzymanie abstynencji od nałogowych zachowań seksualnych. Praca w grupie będzie ukierunkowana na rozwijanie niezbędnych umiejętności i wzmacnianie już posiadanych zasobów.

- terapię indywidualną

- możliwość opieki psychiatrycznej, poradnictwa prawnego i doradztwa finansowego

 

Osoba prowadząca grupy: Szymon Juza
 

Osoby zainteresowane programem terapii zapraszamy do kontaktu
i ustalenia terminu konsultacji wstępnej
telefonicznie 12 425 57 47 lub 505 163 623
lub osobiście.

kbp mz

Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

TERAPIA DLA OSOB Z PROBLEMEM NAŁAGOWEGO UŻYWANIA INTERNETU

7 stycznia 2019 r.

konsultacje wstępne w I półroczu i II półroczu 2019r.

 

Program terapii obejmuje:

 

- konsultacje diagnostyczne terapeuty uzależnień i lekarza psychiatry,

w celu rozpoznania skali problemu, określeniu wstępnych zaleceń i kwalifikacji do leczenia.

- terapia indywidualna,

- opieka psychiatryczna,

- poradnictwo prawne, doradztwo finansowe

 

Osoby zainteresowane programem terapii zapraszamy do kontaktu
i ustalenia terminu konsultacji wstępnej
telefonicznie 12 425 57 47 lub 505 163 623
lub osobiście.

kbp mz

Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez 
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

TERAPIA DLA HAZARDZISTÓW

5 stycznia 2019 r.

 – konsultacje wstępne w styczniu-lutym 2019r. oraz w lipcu -sierpniu 2019r.

 

Prowadzimy kwalifikacje do podstawowego programu terapii dla osób uzależnionych od grania hazardowego.

 

Program terapii obejmuje:

 

- konsultacje diagnostyczne terapeuty uzależnień i lekarza psychiatry,

w celu rozpoznania skali problemu, określeniu wstępnych zaleceń i kwalifikacji do leczenia.

- grupę wstępną w środy w godzinach popołudniowych  w lutym (jedna grupa) i w marcu (druga grupa) oraz  w sierpniu (trzecia grupa) i we wrześniu (czwarta grupa);

obejmującą 4 dwugodzinne spotkania w stałej grupie pacjentów, nakierowane na lepsze zrozumienie swojej sytuacji, wyrażenie uczuć związanych z aktualnym kryzysem, doświadczenie wsparcia w decyzji dotyczącej zmiany.

- grupę podstawową w środy w godzinach popołudniowych od kwietnia do czerwca oraz od października do grudnia.

obejmującą 10 dwugodzinnych spotkań w stałej grupie pacjentów, której celem jest zdobycie niezbędnych narzędzi do zaprzestania grania hazardowego od zrozumienia mechanizmów działania hazardu po analizę własnej drogi do uzależnienia do uznania konsekwencji i wprowadzania istotnych zmian.

- doradztwo finansowe

- możliwość terapii indywidualnej, opieki psychiatrycznej, poradnictwa prawnego

 

Osoba prowadząca grupy: Iwona Kołodziejczyk

Osoby zainteresowane programem terapii zapraszamy do kontaktu
i ustalenia terminu konsultacji wstępnej
telefonicznie 12 425 57 47 lub 505 163 623
lub osobiście.

 

kbp mz

Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez 
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

SZYBKIE TERMINY PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU DZIENNEGO

10 września 2018 r.

Informujemy, że obecnie PRZYJĘCIA do Oddziału Dziennego KCTU odbywają się NA BIEŻĄCO.

 

LECZENIE W ODDZIALE DZIENNYM:

- kierowane jest do osób uzależnionych od alkoholu,

- trwa 40 dni roboczych, tj. około 8 tygodni,

- odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00/15.00,

- obejmuje: 

  • psychoterapię grupową (w tym psychoedukację i treningi)
  • psychoterapię indywidualną
  • farmakoterapię
  • opiekę medyczną

- odwołuje się do zasad społecznści terapeutycznej

 

KWALIFIKACJA DO LECZENIA W ODDZIALE DZIENNYM odbywa się codziennie oprocz środy w godz.8.00-14.00,
w formie konsultacji z teraputą uzależnień.

 

KONTAKT: 

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Wielicka 73, Kraków

tel. 12 425 57 47

 

   Zobacz - Reportaż dotyczący leczenia w oddziale dziennym »

 

PRACA-LEKARZ SPECJALISTA PSYCHIATRII

18 kwietnia 2017 r.

Pilnie poszukujemy do pracy lekarza specjalistę psychiatrii w wymiarze ok.15 godzin tygodniowo do pracy w KCTU Ośrodku Psychoterapii DDA ul.Jerzmanowskiego 40.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Dyrektorem Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień 
Agnieszką Litwa-Janowską email: alitwajanowska@kctu.pl tel. 507 724 595