Aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Praca-specjalista psychoterapii uzależnień

5 lipca 2019 r.

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików specjalistę psychoterapii uzależnień , w trakcie lub po szkole psychoterapii. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kctu.pl 

Telefon kontaktowy: 507 724 595 lub 796 101 616