Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

CHOREOTERAPIA

20 stycznia 2012 r.

Zapraszamy pacjentów Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień
na zajęcia z tańcem i ruchem.

  • Cykl 10 spotkań raz w tygodniu
  • Warunki uczestnictwa:
    - uzgodnienie z terapeutą indywidualnym,
    - udział w całości zajęć,
    - wygodny sportowy strój,
    - karimata/ koc

 

Szczegóły na stronach poszczególnych Ośrodków:

- OPDDA

- OPUiW