Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

SEMINARIUM: „SYSTEM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM W KRAKOWIE”

17 kwietnia 2012 r.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych zorganizował 12 kwietnia 2012 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa seminarium: „System pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w Krakowie”. W seminarium wzięli udział Radni Miasta Krakowa, członkowie Zespołu Interwencyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie , przedstawiciele placówek leczniczych w Krakowie, przedstawiciele Klubów Abstynenckich oraz grup AA w Krakowie.

W seminarium wzięła udział Wicedyrektor KCTU Agnieszka Duda-Kubik, prezentując pracę placówek leczniczych w Podgórzu.

<Zobacz program seminarium>