Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

ELEKTRONICZNY SYSTEM WERYFIKACJI eWUŚ

2 stycznia 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uzyskało uprawnienia do korzystania z systemu weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ. Daje to Pacjentom możliwość zweryfikowania ich prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ  - za pomocą numeru PESEL.

Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Wszelkie przydatne informacje na temat działania systemu znajdą Państwo na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału NFZ:

http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=view&item=komunikaty&id=1675