Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

PROGRAM POMOCY DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI ORAZ ICH RODZIN I BLISKICH

20 marca 2013 r.

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień oferuje kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin w ramach projektu realizowanego przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dofinansowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia.

 

W ramach programu oferujemy:

- diagnozę lekarską i terapeutyczną

- terapię indywidualną

- terapię grupową

- interwencje kryzysowe

- poradnictwo: finansowe, prawne, socjalne

Rejestracja osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy  na dyżur terapeuty uzależnień od 1 lutego do 31 grudnia (szczegółowe informacje na temat oferty, wstępna diagnoza problemu, motywowanie do podjęcia leczenia)

środa 10.00-13.00

czwartek 14.00-17.00

piątek 14.00-17.00


Osoby w ramach programu zapraszamy na:

  • PORADNICTWO PRAWNE

Marzec:14.03 godz. 16.00-18.00 oraz 28.03 godz. 16.00-19.00

Kwiecień: 11.04 godz. 16.00-18.00 oraz 25.04 godz.16.00-19.00

Maj: 9.05 godz. 16.00-18.00 oraz 23.05 godz.16.00-19.00

Czerwiec: 6.06 godz.16.00-18.00 oraz 20.06 godz.16.00-19.00

Lipiec 4.07 godz.16.00-18.00 oraz 18.07 godz. 16.00-19.00

Sierpień 1.08 godz.16.00-18.00 oraz 22.08 godz.16.00-19.00

Wrzesień 5.09 godz.16.00-18.00 oraz 19.09 godz.16.00-19.00

Październik 3.10 godz.16.00-18.00 oraz 17.10 godz.16.00-19.00 oraz 31.10 godz.16.00-18.00

Listopad 14.11 godz. 16.00-19.00 oraz 28.11 godz.16.00-18.00

Grudzień 12.12 godz. 16.00-19.00

  •  PORADNICTWO FINANSOWE 

Luty: 21.02 godz. 14.00-18.30

Marzec: 07.03 godz. 14.00-18.30

Kwiecień: 11.04 godz. 14.00-18.30

Maj: 09.05 godz.14.00-18.30

Czerwiec: 13.06 godz.14.00-18.30

Lipiec: 11.07 godz.14.00-18.30

Sierpień: 22.08 godz.14.00-18.30

Wrzesień: 12.09 godz.14.00-18.30

Październik: 10.10 godz.14.00-18.30

Listopad: 07.11 godz.14.00-18.30

Grudzień 12.12 godz.14.00-18.30 

  • PORADNICTWO SOCJALNE

Luty: 28.02 godz.16.00-18.30

Marzec: 28.03 godz.16.00-18.30

Kwiecień: 25.04 godz.16.00-18.30

Czerwiec: 27.06 godz.16.00-18.30

Lipiec: 11.07 godz.16.00-18.30

Sierpień 22.08 godz.16.00-18.30

Wrzesień 26.09 godz.16.00-18.30

Październik 24.10 godz.16.00-18.30

Listopad: 28.11 godz.16.00-18.30

Grudzień 19.12 godz.16.00-18.30

 

Wszystkie proponowane świadczenia są bezpłatne.