Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

INFORMACJA NT.STAŻY W KCTU

30 kwietnia 2013 r.

Osoby zainteresowane stażem w ramach II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia informujemy, że dnia 10.05.2013 r. odbędzie się spotkanie Rady Akredytacji PARPA, na którym zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dalszej akredytacji dla Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. Po tym terminie poinformujemy Państwa o naborze na staż w KCTU.