Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

RAZEM-WIĘCEJ -ZJAZD REALIZATORÓW PROJEKTÓW W ZAKRESIE UZALEŻN.BEHAWIORALNYCH

10 lipca 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień organizuje 15.XI.2013 r. ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych „ RAZEM- WIĘCEJ”  w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zjazd realizatorów organizowany jest w ramach programu Ministra Zdrowia: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministra Zdrowa, realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomani.

Zjazd realizatorów będzie okazją do spotkania i dyskusji na temat kierunków działań profilaktycznych i terapeutycznych  dotyczących uzależnień behawioralnych w Polsce.

 

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przygotowaniem i przedstawieniem 15 minutowej prezentacji programu profilaktycznego/ terapeutycznego  realizowanego w Państwa placówce, zapraszamy do przesłania nam konspektu wystąpienia wg załączonego wzoru na adres mailowy konferencja@kctu.pl do 31 sierpnia 2013 r. 
Spośród przesłanych przez Państwa propozycji, wybierzemy kilka prezentacji i zaprosimy Państwa do przedstawienia ich podczas zjazdu realizatorów. 

 

Szczegółowe informacje, zapisy uczestników oraz  program Zjazdu zostanie opublikowany we wrześniu 2013 r.

W przypadku dodatkowych pytań- prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Lilla Barańska lbaranska@kctu.pl tel. 505 163 624 lub 12 633 50 08

lub z Anetą Dobrowolską tel. 12 359 30 18