Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

RELACJA Z KONFERENCJI "SUPERWIZJA W PROCESIE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA PSYCHOTERAPEUTÓW"

8 października 2013 r.

W dniach 4-5.10.2013 odbyła się w Bochni koło Krakowa konferencja Sekcji naukowej psychoterapii  PTP pt. Superwizja w procesie kształcenia i doskonalenia psychoterapeutów. Uczestniczyliśmy w dyskusjach i warsztatach na temat superwizji  m.in. prowadzonej przez komunikatory, granic miedzy terapią a superwizją, rozważań na temat mitów i mód superwizyjnych.  Na zaproszenie Organizatora panel Superwizja w psychoterapii uzależnień poprowadziła Agnieszka Litwa-Janowska. Uczestnikami dyskusji byli Krzysztof Gąsior, Małgorzata Kowalcze oraz Jolanta Ryniak. Przygotowano wspólną prezentację na temat historii, a także bieżącej praktyki superwizji w uzależnieniach. Omówiono aktualną państwową ścieżkę uprawnień do prowadzenia superwizji (zarówno w PARPA, jak i w KBdsPN) . A. Litwa-Janowska przedstawiła cele i działalność Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, a także wypracowane zasady szkolenia aplikantów i  wymagania do uzyskania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień. Poinformowała także o powstaniu Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU. Dyskusja panelowa toczyła się wokół różnic  i wspólnych mianowników superwizji i psychoterapii uzależnień wobec innych nurtów . W trakcie konferencji Andrzej Słowikowski opowiedział o powstaniu trzy lata temu i samodzielnej już aktywności grupy superwizyjnej dla superwizorów. Okazało się, że zaczynaliśmy w podobnym czasie co inne grupy samokształcenia superwizorów PTP. Kolejna taka grupa właśnie się konstytuuje, zainteresowanych odsyłamy do Anny Przenzak. W roli obserwatorów pojawili się Dyrektor PARPA i Joanna Filipek- Krawczyńska. Nasze grono reprezentowało 11 superwizorów psychoterapii uzależnień ( z listy RSPU) byli też prowadzący superwizję z listy KBdsPN. Oznacza to, ze stanowiliśmy dużą grupę w ramach 120 osób biorących udział w tym wydarzeniu. Zarówno panel jak i nasza obecność zostały zauważone i docenione przez uczestników i organizatorów konferencji. Zaciekawienie prezentacją i rozmowy w kuluarach potwierdziły otwartość na  przełamywanie stereotypów  w szerokim środowisku osób zajmujących się psychoterapią na temat poziomu leczenia uzależnień w Polsce.