Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

TRENING PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD SEKSU

6 marca 2014 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy do udziału w szkoleniu: 

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH  I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU 

1.      MODUŁ  II  (kontynuacja wyłącznie  dla uczestników  szkoleń organizowanych przez KSTU w 2013 roku  oraz uczestników szkolenia kwiecień 2014 r. "Seksualność pacjentów uzależnionych. Diagnoza i terapia osób uzależnionych od seksu" „Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard” oraz „Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin - nowy moduł w programie szkolenia MOSTU”). 

 TRENING PRACY  TERAPEUTYCZNEJ Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD SEKSU  

Program zawierać będzie 4 godziny wykładów i 16 godzin warsztatów w systemie dwóch dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Termin : 6-7.IX

Koszt: 200 zł

Prowadzący:

 • ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Miejsce szkoleń:

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty,
  • Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.
  • W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000
  • Koszt szkolenia dla członków KSTU wynosi 100 zł
  • Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane 
   (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).
  • W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.
  • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia
  • Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 - Biuro Projektu  KSTU

 

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia