Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

II Konferencja Superwizorów -ZASADY STOSOWANIA SUPERWIZJI

21 października 2015 r.

Bochnia 3-4.10. 2015r.

Po raz drugi wzięliśmy udział w konferencji superwizorów  zorganizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Konferencja przebiegała w duchu prezentacji różnorodności traktowania tematu przewodniego spotkania.

W ramach naszej aktywności zaproponowaliśmy panel dyskusyjny : „Psychoterapia uzależnień- inna superwizja ?”.

Panel moderowali Elżbieta Rachowska i Andrzej Słowikowski

Swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi głównie tego, czy superwizja w psychoterapii uzależnień różni się od superwizji prowadzonej w głównych nurtach psychoterapii dzielili się: Dorota Reguła, Agnieszka Litwa- Janowska, Małgorzata Kowalcze, oraz Tomasz  Ptak.  Konkluzje dyskusji wskazywały na wiele wspólnych mianowników  dotyczących rozumienia istoty superwizji, zasad, przebiegu procesu superwizyjnego i innych ważnych aspektów.  W naszym odbiorze, oraz w świetle otrzymanych informacji zwrotnych nasz panel spotkał się z dobrym przyjęciem i zainteresowaniem, był też kolejnym argumentem i krokiem do  integrowania środowisk superwizorów

 W sesji plenarnej  „ Jakie zasady są potrzebne w pracy grup superwizorów w ramach kształcenia ustawicznego”  Agnieszka Litwa – Janowska  prezentowała doświadczenia naszej grupy superwizorów  funkcjonującej autonomicznie od trzech lat. Rozważano znaczenie istnienia takich grup dla środowisk, własnego rozwoju, istotę i specyfikę reguł w nich obowiązujących, styl pracy i procesy w nich zachodzące.

Z dużym uznaniem w środowisku superwizorów spotkały się nasze doświadczenia związane z utworzeniem i trzyletnią już działalnością Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Stało się to inspiracją do pomysłu utworzenia Rady Superwizorów, która mogłaby funkcjonować ponad podziałami, niezależnie od towarzystw, szkół, czy modalności.

W pracach zespołu roboczego będą brały udział  Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, aby dzielić się doświadczeniami budowania rady i wnosić perspektywę doświadczeń naszego środowiska pracującego w obszarze superwizji i psychoterapii uzależnień. Pracą dziesięcioosobowego zespołu pokieruje Jarosław Gliszczyński.

Wydaje się, że właśnie taka  idea integracji, to szczególnie ważny efekt tegorocznej konferencji superwizorów.

Andrzej Słowikowski , Agnieszka Litwa- Janowska