Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

"OD PRZYMUSU... DO WOLNOŚCI I PRZYJEMNOŚCI" Grupa psychoterapeutyczna prowadzona metodą psychodramy Moreno

2 listopada 2015 r.

 

NOWA OFERTA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ 
DLA OSÓB Z PROBLEMEM ZACHOWAŃ NAŁOGOWYCH.

 

Obecnie w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Wspóluzależnienia KCTU trwa nabór do rocznej grupy psychoterapeutycznej prowadzonej metodą psychodramy Moreno, adresowanej do osób 
z problemem zachowań nałogowych związanych z seksualnością, korzystaniem z komputera i inne.

 

GRUPA: 

- w roku 2016, w poniedziałki w godzinach 16.30-19.30

- w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Wspóluzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

- o kwalifikacji do grupy decyduje skierowanie od terapeuty indywidualnego i/lub konsultacja 
z terapeutami grupowymi oraz kolejność zapisów

 

Zasadniczym celem terapii grupowej będzie zmiana roli nałogowości w życiu zgodnie z własnymi potrzebami i pragnieniami. Uczestnicy grupy będą mieli możliwość odkryć podłoże swoich problemów i zrozumieć znaczenie nałogowości. Ważnym tematem pracy na grupie będzie również rozwijanie zasobów i umiejętności  kontaktu z samym sobą oraz z innymi.

 

Istotą psychodramy jest spotkanie i dialog ważnych części własnego świata wewnętrznego 
na scenie. Poprzez zamianę ról oraz wchodzenie w różne role można lepiej poznać siebie oraz rozwinąć swoje rozumienie i odczuwanie świata.

 

Osoby, które nie są jeszcze pacjentami Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień 
i są zainteresowane udziałem w grupie psychoterapeutycznej, zapraszamy do kontaktu 
z Agnieszką Dudą (tel. 12 425 57 47).