Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI
dla
PROFESJONALISTÓW

Organem założycielskim i prowadzącym KCTU jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

KSTU


KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Nowy Zarząd KSTU-kadencja 2017-2020

17 stycznia 2017 r.

Pragnę przekazać informację, że w dniu 13.01.2017 Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU wybrało nowe władze Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Sa to: Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień:

Prezes: Agnieszka Litwa-Janowska

Wiceprezesi: Grażyna Franczak, Serafin Olczak, Anna Zadarnowska

Komisja Rewizyjna: Anna Bobola, Katarzyna Dudzińska, Katarzyna Janiso-Bączek, Zuzanna Jończy

Ponadto Walne Zebranie Członków KSTU wydelegowało swojego przedstawiciela do podejmowania umów i in.czynności prawnych wobec prezesa KSTU: - została nim ponownie Iwona Gutowska.

 

Dziękuję jeszcze raz tą drogą za współpracę ustępującej Wiceprezes- Agnieszce Dudzie, która także kończy swoją pracę Wicedyrektora KCTU, Mam dużą wdzięczność i szacunek za Jej odpowiedzialność, twórczą pracę na rzecz misji i rozwoju KSTU i KCTU oraz uznanie wobec merytorycznego wkładu w rozwój psychoterapii w Polsce w dziedzinie leczenia osób uzależnionych behawioralnie i członków ich rodzin. Dziękuję także Komisji Rewizyjnej, która odpowiedzialnie i starannie wykonywała swoją pracę- Małgorzacie Mordze- Kaszy, Grażynie Franczak, Annie Zadarnowskiej, Iwonie Gutowskie. Zakończył też działalność w KSTU Sąd Koleżeński- dziękuję Ilonie Jonie-Słowik, Barbarze Boryczko-Pater i Rajmundowi Janowskiemu. W najbliższym czasie Zarząd ustali ramy i cele swojej pracy, wśród których priorytetowe będą wnioski wynikające z zeszłorocznego procesu analizy trudności i wyzwań w naszej organizacji. Prezes KSTU - Dyrektor KCTU powoła na stanowiska w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień nowo wybranych Wiceprezesów. Będą to: Kierownik OP UiW- Grażyna Franczak Kierownik OP DDA- Serafin Olczak Specjalista ds Rozwoju - Anna Zadarnowska

Chcę też docenić pracę wielu osób w podejmowaniu dialogu i gotowość do namysłu nad trudnościami. W imieniu nowego Zarządu dziękuję za zaufanie, z nadzieją na szeroką współpracę i znalezienie obszarów własnej aktywności w organizacji przez jak najszersze grono osób ją tworzących. 

 

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes KSTU

Dyrektor KCTU