O FIRMIE

Struktura organizacyjna

W skład  Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień wchodzą dwa ośrodki psychoterapii:

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul.Wielicka 73 w Krakowie

tel.12 425 57 47 wew. 1

Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików 

ul. Jerzmanowskiego 40 w Krakowie

tel.12 425 57 47 wew. 2