O FIRMIE

Administracja

Sekretariat Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

email: poradnia@kctu.pl

tel.12 425 57 47

Sekretariat Ośrodka Psychoterapii DDA

email: filia@kctu.pl

tel.12 359 30 18