OPUiW

Ambulatorium

Program leczenia oparty jest głównie na koncepcji mechanizmów uzależnienia oraz transteoretycznym modelu zmiany.

Ważnym założeniem pracy terapeutycznej jest akceptacja różnych wątpliwości i ambiwalencji pacjentów i pomoc im w zobaczeniu swoich niekorzystnych zachowań oraz ich wpływu na życie.

Praca nad motywacją do zmiany ułatwia stworzenie sojuszu terapeutycznego. W podstawowym 
i pogłębionym etapie leczenia praca koncentruje się głównie na rozbrojeniu mechanizmów uzależnienia. Pomoc w uświadomieniu sobie działania tych mechanizmów i rozwijanie bardziej konstruktywnych sposobów funkcjonowania (m.in. radzenia sobie z emocjami) stanowi podstawę zapobiegania nawrotom.

Program pogłębiony leczenia sięga również do założeń koncepcji psychodynamicznych
i systemowych, co umożliwia zrozumienie problematyki pacjenta w odniesieniu do jego linii życia.
W procesie psychoterapii często ujawnia się potrzeba pracy nad trudnościami emocjonalnymi.

W Ambulatorium udzielane są świadczenia osobom uzależnionym oraz osobom współuzależnionym. Proces leczenia obejmuje kilka etapów:

  1. Proces diagnostyczny.
  2. Program podstawowy.
  3. Program pogłebiony.