OPUiW

Oddział dzienny

Program leczenia oddzialu dziennego oparty jest na modelu integracyjnym, łączy koncepcję mechanizmów uzależnienia oraz transteoretycznego modelu zmiany z założeniami społeczności terapeutycznej.

 

Praca terapeutyczna w oddziale dziennym koncentruje się na rozwijaniu motywacji, głównie poprzez pogłębienie świadomości własnego problemu oraz wzmacnianie poczucia własnej skuteczności we wprowadzeniu zmiany. Ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych jest uczenie sposobów utrzymywania abstynencji. Podejmowane są również wątki pracy nad rozbrojeniem mechanizmów uzależnienia, które stanowią centralną rolę w uzależnieniu i nie mijają
z chwilą podjęcia abstynencji.

 

Zasadniczą metodą pracy terapeutycznej w oddziale jest psychoterapia grupowa i społeczność terapeutyczna. Ponadto pacjenci są objęci opieką lekarską i pielęgniarską.

 

W ramach pracy oddziału dziennego prowadzone są konsultacje dla rodzin i bliskich pacjentów aktualnie leczących się.

 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowego