OPUiW

Informacje dla pacjentów chcących rozpocząć leczenie

w ODDZIALE DZIENNYM

- konsultacje diagnostyczne we wtorki od godziny 8.00. 

- rejestracja w dniu wizyty od godziny 7.45 do wyczerpania miejsc

- przyjęcia do oddziału odbywają się na bieżąco

- terapia trwa 40 dni

- zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00/15.00

- na czas leczenia możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego
 

Konsultację przeprowadza specjalista psychoterapii/terapii uzależnień, jej celem jest skierowanie 
do leczenia w Oddziale Dziennym KCTU. Jeżeli nie ma przeciwwskazań do tego typu leczenia, zostaje ustalony termin przyjęcia do oddziału. W przypadku wątpliwości (m.in. diagnoza, gotowość do leczenia, możliwości korzystania z programu terapeutycznego) proponowany jest udział w grupie edukacyjno-motywacyjnej lub kolejne konsultacje diagnostyczne. 

w AMBULATORIUM

- rejestracja telefoniczna, osobista lub przez osoby trzecie

- konsultacje diagnostyczne odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka
 

Etap diagnostyczny obejmuje konsultacje ze specjalistą psychoterapii/terapii uzależnień oraz lekarzem psychiatrą. Kwalifikacja do leczenia opiera się przede wszystkim na diagnozie nozologicznej, analizie kontekstu zgłoszenia się po pomoc oraz określeniu motywacji do leczenia.
W przypadku kwalifikacji do leczenia, przedstawiana jest pacjentowi dostępna oferta oraz uzgadniany plan terapii.

 

KONTAKT:

tel. 12 425 57 47

email poradnia@kctu.pl