STAŻE

Staże PARPA

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień od 2007r. jest akredytowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych placówką stażową.

 

    Zobacz - Akredytacja 2007r. »

    Zobacz - Akredytacja 2010r. »

    Zobacz - Akredytacja 2013r. » 

    Zobacz - Akredytacja 2017r. »

 

W związku ze spełnieniem wysokich wymagań merytorycznych KCTU może realizować staże w ramach II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Zobacz - Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzace terapię uzależnienia od alkoholu i wsółuzależnienia »

Warunki

Podstawowym warunkiem udziału w stażu, jest ukończenie I etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (szkolenia).

Staż jest płatny i jego koszt wynosi 500 zł (za minimum tj. 80 godzin). KCTU nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Program

Program stażu jest różnorodny, obejmuje zapoznanie się z metodami pracy psychoterapeutycznej z pacjentami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z syndromem DDA.

Stażysta ma możliwość obserwacji pracy z pacjentem oraz prowadzenia niektórych zajęć zarówno w ramach ambulatorium, jak i oddziału dziennego.

Analiza procesu terapii grupowej i indywidualnej odbywa się także w oparciu o słowny lub cyfrowy zapis sesji z pacjentami, natomiast przebieg procesu diagnostyczno-kwalifikacyjengo m.in. w oparciu o analizę eipkryz i kart informacyjnych. 

Zobacz - Przykładowy plan stażu w KCTU »

Kontakt

Osoby zainteresowane stażem, mogą się kontaktować z panią Grażyną Franczak, email: grazynafranczak@kctu.pl