STAŻE

Inne staże

Istnieje możliwość odbycia tzw. komercyjnego stażu w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Program stażu oraz jego koszt są ustalane indywidualnie.

Osoby zainteresowane stażem, mogą się kontaktować z Kierownikiem Ośrodka -panią Grażyną Franczak, email: grazynafranczak@kctu.pl.