OPDDA

Informacja o kwalifikacji i przebiegu psychoterapii par/małżeństw w OPDDA

PSYCHOTERAPIA PARY / MAŁŻEŃSTWA

jest ofertą dla pacjentów aktualnie leczących się w KCTU

 

Termin pierwszej konsultacji dla pary/małżeństwa można ustalić  telefonicznie, osobiście w rejestracji ośrodka.

W dniu wizyty należy:

Uzgodnienie możliwości terapii dla pary/małżeństwa poprzedzają konsultacje wstępne i jest to z reguły od 1 do 3 spotkań. Celem tych spotkań jest poznanie problemu, z którym zgłasza się para/małżeństwo z perspektywy wszystkich osób uczestniczących w konsultacjach.

Pierwszy termin konsultacji ustalany jest w rejestracji Ośrodka, a kolejne są uzgadniane z terapeutami prowadzącymi konsultacje.

 

Spotkanie dla par/małżeństw prowadzi jeden lub para terapeutów. W spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby realizujące staże zawodowe w OP DDA. Po pierwszej części (około godzinnej) terapeuci i stażyści dyskutują przed około 15 minut o sytuacji osób, które się zgłosiły. Następnie terapeuci przekazują swoje wnioski i propozycje pacjentom i omawiają z nimi dalsze propozycje działań (podjęcie terapii, niepodjęcie terapii, przekierowanie do innego ośrodka). 

 

Warunkiem zaproponowania terapii, osobom, które się zgłaszają jest:

- określenie wspólnych, realnych celów leczenia

- zgoda wszystkich uczestników na udział w terapii

 - w przypadku osób uzależnionych oczekujemy, że ukończyły one lub są w trakcie terapii w związku z uzależnieniem

Jeśli problemem, który zgłasza para/małżeństwo jest bieżąca przemoc nie kwalifikujemy do terapii. Możliwe są wówczas konsultacje diagnostyczne w celu rozeznania problemu i zaplanowania działań zmierzających do zatrzymania przemocy.

 

Spotkania odbywają się z częstotliwością między raz na 2 tygodnie a raz na miesiąc. Czas trwania terapii nie jest określany, choć zwykle jest to około 12 spotkań.  Zakończenie terapii jest uzgadniane z osobami, które w niej uczestniczą.

 

Pozostałe informacje dotyczące diagnozowania i leczenia w OP DDA zawiera REGULAMIN LECZENIA w OP DDA Zarządzenie Dyrektora KCTU nr 10/2010 z dn. 11.08.2010. Regulamin jest udostępniony do wglądu w poczekalni dla pacjentów ośrodka.

 

Kontakt z OP DDA

Telefon stacjonarny: 12 425 57 47 wew. 2

Tel. komórkowy: 792 430 240

Email: filia@kctu.pl